Real time lub w czasie rzeczywistym

– tryb pracy urządzenia lub oprogramowania, w którym dane są odbierane i przetwarzane w ten sposób, że wyniki przetwarzania tych danych są zwracane tak szybko, że wydaje się  jakby te dane były przetwarzane natychmiast.

Określenie real-time jest używane obecnie w wielu zastosowaniach, np.

  • wyszukiwanie w czasie rzeczywistym (ang. real-time search, np. Google Realtime Search) – wyszukiwarka internetowa prawie natychmiast indeksuje nowe treści umieszczone w sieci i pozwala je przeszukiwać już kilka chwil po tym, jak zostały opublikowane.
  • przetwarzanie w czasie rzeczywistym (ang. real-time computing, w skrócie RTC)
  • system operacyjny czasu rzeczywistego (real-time operating system, w skrócie RTOS)

Post navigation