Jednostki informatyczne: kilobajt, megabajt, gigabajt czy kibibajt, mebibajt, gibibajt?

W informatyce przyjęło się, że wielkość (a właściwie pojemność) pamięci RAM, pojemność dysku twardego, pendrive czy objętość (wielkość) pliku wyraża się w kilobajtach, megabajtach, gigabajtach czy terabajtach. Utarło się również, że 1 kilobajt to 1024 bajty, 1 megabajt to 1024 kilobajty, 1 gigabajt to 1024 megabajty itd. Okazuje się jednak, że jednostki kilo, mega, giga to przedrostki systemu miar SI które są wielokrotnościami tysiąca a nie 1024 jak to bywa w jednostkach informatycznych (2 do potęgi 10).

Stąd poprawne określenie na 1024 bajty to kibibajt a nie kilobajt. 1024 kibibajty to 1 mebibajt a nie megabajt, 1024 mebibajty to 1 gibibajt a nie gigabajt. Jednostki te zostały ustalone przez organizację International Electrotechnical Commission (IEC) w 1998 roku i obowiązują do dzisiaj.

Jednakże kupując pamięć RAM, dysk twardy czy pendrive jesteśmy oszukiwani przez producentów, ponieważ podają oni dane o pojemności nośnika właśnie w megabajtach, gigabajtach czy terabajtach pomimo tego, że powinni podawać w mebibajtach, gibibajtach i tebibajtach bo jednostki informatyczne mają wielokrotność 1024. Kupując więc dysk o pojemności 100 gigabajtów otrzymujemy tak naprawdę 100 000 000 000 bajtów do zapisania (100 miliardów bajtów bo 100 gigabajtów * 1000 megabajtów * 1000 kilobajtów * 1000 bajtów) podczas gdy spodziewalibyśmy się że możemy tam zapisać 107 374 182 400 (sto siedem miliardów trzysta siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta bajtów bo 100 gibibajtów * 1024 mebibajty * 1024 kibibajty * 1024 bajty). Różnica ta wynosi ponad 7 miliardów bajtów czyli aż o ponad 7%! Stąd też po zakupie takiego dysku i podłączeniu do komputera na ekranie możemy ujrzeć nie 100 gigabajtów ale 93 gibibajty (ponieważ komputer podaje pojemność w „odpowiednich” jednostkach czyli kibi-, mebi-, gibi- czy tebibajtach). Pojemność nowo zakupionej kości RAM również w ten sposób „chudnie” w oczach.

W poniższej tabeli pokazano jednostki SI oraz ich odpowiedniki według standardów IEC wraz z wartościami.

System dziesiętny
Wartość Symbol Przedrostek
1000 = 1 000 k kilo
10002 = 1 000 000 M mega
10003 = 1 000 000 000 G giga
10004 = 1 000 000 000 000 T tera
10005 = 1 000 000 000 000 000 P peta
10006 = 1 000 000 000 000 000 000 E exa
10007 = 1 000 000 000 000 000 000 000 Z zetta
10008 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 Y yotta (jotta)
System dwójkowy (binarny)
Wartość Symbol Przedrostek
1024 Ki kibi
10242 = 1 048 576 Mi mebi
10243 = 1 073 741 824 Gi gibi
10244 = 1 099 511 627 776 Ti tebi
10245 = 1 125 899 906 842 624 Pi pebi
10246 = 1 152 921 504 606 846 976 Ei exbi
10247 = 1 152 921 504 606 846 976 Zi zebi
10248 = 1 180 591 620 717 411 303 424 Yi yobi (jobi)

 

 

Podobnie jak pojemność nośników, tak również szybkość transferów wyrażane są w megabajtach na sekundę (a nie w mebibajtach na sekundę) a więc 3Mbps oznacza że przesyłanych jest 3 000 000 bajtów a nie 3 145 728 jakby się mogło wydawać. Tak samo prędkość napędu CD 1x wynosi 150 kilobajtów na sekundę czyli 150 000 bajtów na sekundę a nie 153 600 bajtów na sekundę

Użytkownicy trafili tutaj szukając: jednostki informatyczne, kilobajt, gigabajt, megabajt, jednostki pojemności komputera, JEDNOSTKI W INFORMATYCE, jednostki pojemności pamięci komputera, jednostki pojemności pamięci, jednostki pojemnosci dysku, kilobajt megabajt gigabajt

Post navigation