RTF

(ang. Rich Text Format) – szeroko rozpowszechniony format tekstowy służący do wymiany dokumentów między różnymi platformami systemowymi – jak na przykład PC i Macintosh. W przypadku tego formatu niemal wszystkie atrybuty pisma (kursywa, pogrubienie, podkreślenie itd.) nie są tracone, ponieważ są zapisywane w kodzie ASCII. Możesz więc stworzyć dokument w Wordzie, i ktoś kto posiada np. WordPerfecta będzie mógł go odczytać. Konwertery do zapisu pliku w formacie RTF są często wbudowane w edytor tekstu, choć zdarzają się przypadki, że aby zapisać dokument w tym formacie musisz użyć zewnętrzny program, który przetworzy dokument według standardu.

Post navigation