Subwoofer

– wyspecjalizowany głośnik przetwarzający najniższe częstotliwości. Subwoofer umiejscawia się z reguły centralnie na podłodze, ale optymalne jego położenie należy określić na drodze eksperymentów. Niskotonowemu subwooferowi towarzyszą na ogół dwa lub cztery głośniki satelitarne, generujące dźwięki średniej i wysokiej częstotliwości.

Subwoofer w zestawie głośników (zaznaczony strzałką)

Subwoofer w zestawie głośników (zaznaczony strzałką)

Post navigation