Tabela

1. – element dokumentu internetowego, pozwalający wprowadzać informacje w bardziej usystematyzowany sposób. Tabela składa się z kolumn i wierszy (zwykle obramowanych), które tworzą sieć komórek. Do komórek wprowadza się zazwyczaj dane liczbowe lub krótkie informacje tekstowe. Tabele mogą także posłużyć do symulowania szpalt.

2. – tabela to część bazy danych, w której przechowywane są informacje o jednolitej strukturze, która składa się z kolumn (pól) oraz wierszy (rekordów). Np. w tabeli PRACOWNICY są pola: imię, nazwisko, nr. telefonu, płeć, data urodzenia itp. a każdy wiersz to dane poszczególnych pracowników z uzupełnionymi informacjami na ich temat.