Usługa połączeniowa

(ang. Connection oriented service) – w telekomunikacji usługa realizowana w sieciach komputerowych, polegająca na tym, że przesyłanie danych jest poprzedzone fazą zestawienia połączenia fizycznego lub logicznego (tzw. kanału wirtualnego) pomiędzy dwoma węzłami końcowymi sieci. Zestawione połączenie jest utrzymywane przez czas trwania sesji połączeniowej. Usługi tego typu realizowane są np. w sieciach wykorzystujących protokół X.25; przykładem polskiej sieci X.25 jest sieć POLPAK-T.