VA

(ang. Virtual Address) – jest to adres danego bajtu w pamięci, widziany w debuggerze, i określający jego miejsce w uruchomionym pliku. VA nie pokrywa się z offsetem pliku – wynika to z budowy pliku EXE, a konkretnie z podziału na sekcje, występowania zasobów, nagłówka itp. VA jest wykorzystywany do określania patchowanego miejsca, jest sumą RVA instrukcji oraz Image Base.