Zegar taktujący

– generator odmierzający krokową pracę w elektronicznych systemach opartych na procesorach oraz we wszelkiego rodzaju cyfrowych układach sekwencyjnych. Szybkość taktowania ma istotny wpływ na wydajność systemu, lecz ze względów technologicznych radykalny wzrost szybkości systemu jest trudny do osiągnięcia. Konieczne jest bowiem dostosowanie wszystkich elementów systemu do pracy z większą częstotliwością. W komputerze najszybciej przebiegają operacje wewnątrz procesora, lecz komunikowanie się z innymi układami przebiega wolniej. Np. płyta główna komputera PC może być taktowana zegarem ok. 33 MHz, podczas gdy procesor 486DX4 potraja sobie rytm, pracując z częstotliwością 100 MHz. Wraz ze wzrostem szybkości taktowania gwałtownie rośnie temperatura procesora, dlatego konieczne jest jego intensywne chłodzenie. Innym sposobem dopasowania szybkości pracy jest wprowadzenie tzw. taktów oczekiwania. Procesor czytając dane z dość wolnej pamięci ROM zmuszany jest do czekania przez jeden lub kilka taktów zegara. Z drugiej jednak strony współczesne procesory mają zdolność optymalizowania sobie pracy. Zamiast czekać, interpretują następne polecenie umieszczone już we wnętrzu procesora w tzw. kolejce rozkazów. Dynamizuje to pracę procesora i powoduje, że częstotliwość zegara taktującego należy traktować tylko jako względny wskaźnik szybkości komputera. Rzeczywistą szybkość mierzy się za pomocą programów testujących. Oprócz zegara systemowego,w komputerze występują też odrębne układy taktujące, które na karcie wideo synchronizują tworzenie obrazu, a na karcie audio sterują próbkowanie i syntezę dźwięku. Zegar taktujący stanowi podstawę działania automatów, przetworników analogowo-cyfrowych oraz wszelkich systemów komutacji wielokrotnej i transmisji synchronicznej. Jest on obecny w wielu urządzeniach powszechnego użytku, np. w kalkulatorze i w pilocie zdalnego sterowania.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: zegar taktujący, częstotliwość zegara taktującego, zegar taktujący procesora, taktujący, zegar taktujący procesor jaki, obecne zegary taktujące, częstotliwość zgrania taktującego, taktujący obraz, zegarek taktujący, zegar pracy procesora