Spacja

1. – najdłuższy klawisz na klawiaturze komputerowej położony w ostatnim rzędzie klawiszy. Służy on do stawiania znaku odstępu pomiędzy znakami lub wyrazami.

Klawisz spacji na klawiaturze

Klawisz spacji na klawiaturze

2. – spacją potocznie nazywa się przerwę między wyrazami lub znakami. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od klawisza na klawiaturze o identycznej nazwie.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: spacja, klawisz spacja, najdłuższy klawisz na klawiaturze komputerowej, sp[acja, klawisze w komputerze spacja, spacja w komputerze, najdluzszy klawisz, klawiatura przycisk spacja, najdluzszy klawisz na klawiaturze komputera, najdluzszy klawisz na klawiaturze komputerowej

Post navigation