CPM lub Cost per 1000, Cost Per Million

(ang. Cost Per M – koszt za tysiąc [wyświetleń]; rzym. M- Mille – w numeracji rzymskiej oznacza 1000) – model reklamy internetowej polegający na tym, że reklamodawca płaci za 1000 wyświetleń reklamy, nie zaś za kliknięcie użytkownika w tą reklamę czy też uzyskany zysk. Dzięki temu płaci jedynie za to, co w rzeczywistości może reklamodawcy dopiero przynieść potencjalny zysk (kliknięcie na reklamę, wejście użytkownika na stronę docelową, zapoznanie się z ofertą i możliwy zakup produktu). Model reklamy typu CPM wykorzystywany jest najczęściej przy reklamach graficznych typu banner.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: jak obliczyć koszt cpm, jak obliczyc cpt, jak obliczyć cpp, jak obliczyć cpm reklama, jak obliczyć CPM kampanii internetowej, jak obliczyć cpm, jak obliczyć cost per tousand, jak obliczyc cmp, cpm w reklamie internetowej, jak wyznaczyć cpm