GSI lub Graphical Search Inventory

– rodzaj reklamy kontekstowej w postaci elementów graficznych lub multimedialnych (np. bannery, pop-upy) dopasowanych treściowo do otaczającej ich treści. W Polsce to określenie w ogóle nie jest używane. Przykładem reklamy GSI w Polsce są bannery systemów Google AdWords i OnetBanery.