Trzy prawa robotyki lub prawa Asimova

– zasady wymyślone i umieszczone w dziele Zabawa w berka (Runaround) w 1942 przez amerykańskiego pisarza Isaaca Asimova, które stały się później głównymu zasadami bezpieczeństwa stosowanymi w robotyce. Tym trzem prawom powinien zostać podporządkowany każdy robot, by chronić życie ludzkie. Treść tych zasad brzmi następująco:

1. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.
2. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.
3. Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: 3 prawa robotyki, prawa robotyki, trzy prawa robotyki, 3 prawa robotyki asimova, prawa asimova, prawo asimova, trzy podstawowe prawa robotyki, 3 prawa robotów, 3 zasady robotyki, 3 prawa asimova