NCQ

(ang. Native Command Queuing – rdzenne kolejkowanie poleceń) – rozwiązanie stosowane w dyskach twardych SATA, które ma zoptymalizować jego działanie przez możliwość samodzielnego zarządzania otrzymywanymi zleceniami. Twardy dysk ustala optymalną kolejność wykonania poszczególnych operacji. Dzięki temu można zaoszczędzić na obrotach talerzy i skrócić drogę głowicy zapisu/odczytu do żądanych obszarów na dysku. Jeśli więc ma za zadanie odczytać dane z 5 różnych miejsc na dysku, ustawia je w kolejce według bliskości tych obszarów, aby ruchy głowicy były jak najmniejsze. Obsługuje więc najpierw dane ulokowane najbliżej siebie, a dopiero potem dane bardziej oddalone. Zmniejsza to zużycie dysku i przyspiesza jego działanie.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: native command queuing