Google Advertising Professional lub Wykwalifikowany Specjalista AdWords

certyfikat nadawany przez Google osobom zajmującym się marketingiem przez konta AdWords. Aby zdobyć taki certyfikat należy spełnić szereg wymogów postawionych przez Google, m.in zarządzanie kontem AdWords przez 90 dni i obroty na poziomie 1000$ oraz zdanie odpowiedniego egzaminu.

Więcej informacji: https://adwords.google.com/select/professionalwelcome