Hex

1. – sześcioboczny element tworzący np. mapę, na której rozgrywa się akcja danej gry. Zwykle tyczy się to gier strategicznych i (czasem) RPG. Nieraz też grafika tworzona jest z heksów, tj. zostaje „złożona” niczym puzzle z wcześniej zdefiniowanych elementów (nie zawsze zresztą heksagonalnych, np. w Clashu elementy te są kwadratowe i nie mówi już na nie heksy).
2. – oznaczało on liczbę zapisaną w systemie heksadecymalnym (szesnastkowym).
3. – system szesnastkowy (hexadecimal), składa się z cyfr 0-9 oraz liter A-F; najczęściej zapisuje się je tak, aby ilość cyfr była wielokrotnością dwójki, lub była podzielna przez 2 np. 4D, FFFF, FF4FFF.
Rozpoznać można po tym, że w niektórych tekstach, gdy podaje się wartość w tym systemie, po wartości występuje literka „h” np. 40h – zapis ten nie oznacza 40 godzin, lecz jest to liczba w systemie szesnastkowym (aby wiedzieć o jaką liczbę chodzi, musimy ją przeliczyć ma system dziesiętny)
Sposób przeliczania (0 = 0, 9 = 9, A = 10, F = 15):
Zasada jest podobna jak w systemie dziesiętnym.
00 = 0
09 = 9
0A = 10
0F = 15
10 = 16 – teraz powiększamy cyfrę z przodu (tak, jak w dziesiętnym dochodzimy do 10)
11 = 17
12 = 18
FF = 255
0101= 256

Użytkownicy trafili tutaj szukając: system heksagonalny przeliczanie

Post navigation