Kopia poczty elektronicznej lub CC, Carbon Copy

(ang. Carbon copy) – kopia listu, wysłana do innej osoby niż odbiorca. Odbiorca listu wie do jakich innych osób zostały wysłane kopie. Adres odbiorcy takiego listu wpisuje się w pole nazwane „CC” lub „FCC”, „Kopia do…”, „DW” (Do Wiadomości). Nazwa carbon copy wzięła się od angielskiego słowa carbon paper oznaczajacego kalkę wkładaną między dwie kartki papieru w celu napisania za jednym razem dwóch egzemplarzy dokumentu na maszynie do pisania. Por. ślepa kopia poczty elektronicznej.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: poczta cc, cc poczta, cc copy, cc mail, mail cc, kopia cc, cc w mailu, co oznacza cc w mailu, cc w poczcie, poczta c c

Post navigation