Korespondencja seryjna

– do drukowania wielu dokumentów o prawie identycznej treści różniącej się tylko danymi personalnymi możemy użyć korespondencji seryjnej. Dzięki niej zostanie wykonana pewna ilość kopii listu z wypełnionymi danymi personalnymi znajdującymi się w bazie danych. Korespondencję seryjną obsługuje większość pakietów biurowych, np. Microsoft Office, Open Office, StarOffice.