Moduł

– programy są najczęściej pisane w sposób modularny. Każdy moduł odpowiedzialny jest w takim przypadku za wykonywanie określonych zadań. Przykładowo w edytorze tekstu funkcja korespondencji seryjnej może być zlokalizowana w oddzielnym module, który jest uruchamiany jedynie w razie potrzeby.