Namespace

– wykorzystywany w architekturze DOM i dokumentach XML sposób odwoływania się do danych na podstawie nazw elementów. Wykorzystanie tej metody umożliwia łączenie wielu dokumentów, schematów i arkuszy styli tak, żeby stanowiły jedno źródło danych.