Archiwizacja danych

– sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych lub programów w celu ochrony danych przed utratą lub kradzieżą. Do tego służą programy archiwizujące (tzw. archiwizery) oraz napędy archiwizujące.