Neurokomputer lub Komputer neuronowy

komputer, którego konstrukcja jest wzorowana na biologicznej strukturze układu nerwowego człowieka, przeprowadzający obliczenia w sposób zbliżony do zasad działania mózgu. Pod pojęciem neurokomputera rozumie się: modele sieci neuronowych (nerwowych), elektroniczne sieci neuronowe, sztuczne systemy neuronowe, równoległe sieci skojarzeniowe, a także oprogramowanie komputerów, umożliwiające symulacje procesów nerwowych.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: neurokomputer, komputery neuronowe, działanie neurokomputera, komputer neuronowy historia, neuronowy komputer