Wytyczne dla redaktorów

  1. Pisz hasła i definicje samodzielnie – nie kopiuj tekstów z innych źródeł.
  1. Jeśli korzystasz z jakichś źródeł przy pisaniu tekstu – umieść te źródła artykułem