Kategoria: Multimedia, dźwięk, obraz, tekst

Aero Peek

Co to jest Aero Peek? Jak szybko podglądnąć zawartość pulpitu w Windows 7?

Aero Snap

Co to jest Aero Snap? Jak szybko podzielić ekran na pół lub zmaksymalizować okno w Windows 7?

Aero Shake

Co to jest Aero Shake? Jak szybko zminimalizować okienka w Windows 7?