Odnośnik lub odsyłacz, link, hiperlink

polecenie, które pozwala czytelnikowi dokumentu hipertekstowego przenieść się do miejsca wskazanego przez punkt docelowy odsyłacza. Odsyłacz jest zazwyczaj sygnalizowany niebieskim kolorem i podkreśleniem. Kliknięcie na nim spowoduje skok do innego miejsca na tej samej stronie, do innej strony WWW, do serwera FTP, wywoła moduł poczty elektronicznej itp.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest odnośnik, co to jest odsyłacz, co to jest odnośnik lub hiperłącze, co to jest link odsyłacz, co to jest odnośnik] na stronie www, co to znaczy odnosnik, Informatyczny odnośnik co to jest, komputerowy odsyłacz, odnośnik co to jest

Post navigation