Serwer

1.komputer dostarczający usług innym komputerom. Na przykład komputer, na którym masz założoną swoją stronę internetową lub konto e-mail.
2. – termin ten zazwyczaj stosuje się w odniesieniu do tzw. serwera plików (centralnego komputera w sieci lokalnej z zainstalowanym oprogramowaniem sieciowym) jako podstawowego elementu środowiska sieciowego, którego zadaniem jest obsługa użytkowników korzystających z sieci oraz udostępnianie administratorowi środków umożliwiających zarządzanie siecią. Do zadań serwera należy: przechowywanie modułów i programów narzędziowych systemu operacyjnego, przechowywanie programów i danych użytkowników, zarządzanie systemem plików, zarządzanie dostępem użytkowników do zasobów sieci i jej bezpieczeństwem, umożliwienie zarządzania siecią i śledzenia jej pracy, ochrona danych poprzez dublowanie zapisów na dyskach, wykonywanie kopii zapasowych i współpraca z systemami zasilania rezerwowego. W wielu wypadkach pojedynczy serwer może nie być w stanie obsłużyć wszystkich potrzeb użytkowników sieci; stosuje się wtedy serwery specjalizowane, służące do realizacji określonych zadań, np.: serwery komunikacyjne; serwery składowania i archiwizacji; serwery aplikacji; serwery baz danych; serwery poczty elektronicznej; serwery faksów; serwery drukarek; serwery usług katalogowych.