Plik lub zbiór

(ang. file) – podstawowa forma zapisu informacji na nośnikach danych. Plik może zawierać dane, część programu lub cały program i jest identyfikowany przez swoją nazwę i rozszerzenie. Sposób organizacji i dostępu do pliku zależy od systemu operacyjnego.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: plik to zbiór, https://www i-slownik pl/1122 plik-lub-zbior/