PageRank hoarding

– jedna z nieetycznych technik pozycjonowania polegająca na zdobywaniu jak największej ilości linków prowadzących do pozycjonowanej strony (tzw. linki przychodzące) przy jednoczesnym minimalizowaniu ilości linków prowadzących z pozycjonowanej strony do innych stron (tzw. linki wychodzące). Jednym słowem atoledo do pozycjonowanej strony prowadzą setki lub tysiące linków, zaś strona nie linkuje w ogóle lub w bardzo ograniczonym zakresie do innych stron. Taki egoizm w postaci linków nie jest dobrze postrzegany przez wyszukiwarki internetowe – strony linkujące do innych zasobów w Sieci (co jest naturalne) są lepiej traktowane niż strony nielinkujące. Brak linkowania służy temu, aby nie przekazywać PageRanku innym stronom.