AT

1. (ang. Advanced Technology – zaawansowana technologia) – jeden z modeli komputera IBM sprzedawany od 1984 roku, wyposażony w procesor 286. Por. ATX, microATX, flexATX, NLX, BTX.
2. – język poleceń używany do sterowania modemem, np. ustawiania parametrów pracy, inicjowania połączenia itp.
3. – tak nazywa się znaczek @ umieszczany w adresie poczty elektronicznej. Synonimem at jest małpka.
4. – tak nazywa się znaczek @ umieszczany przed nickiem opa lub bota na kanale IRC-a.
5.polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do uruchomienia programów lub usług na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać polecenia AT. Składnia polecenia wygląda tak:

AT [azwa_komputera] [ [id] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]
AT [azwa_komputera] godzina [/INTERACTIVE]
[ /EVERY:data[,...] | /NEXT:data[,...]] "polecenie"

azwa_komputera – określa komputer zdalny. Polecenia są zaplanowane w komputerze lokalnym, jeśli ten parametr jest pominięty.
id – jest numerem identyfikacyjnym przyporządkowanym do zaplanowanego polecenia.
/delete – anuluje zaplanowane polecenie. Jeśli jest pominięte, wszystkie zaplanowane polecenia w komputerze są anulowane.
/yes – używa się przy anulowaniu wszystkich zadań, gdy nie jest wymagane potwierdzenie.
godzina – określa godzinę wykonania polecenia.
/interactive – zezwala, aby zadanie współdziałało z zadaniami użytkownika, który jest zalogowany wówczas, gdy jest ono uruchomione.
/every:data[,...] – uruchamia polecenie w każdym określonym dniu tygodnia lub miesiąca. Jeśli data jest pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca.
/next:data[,...] – uruchamia określone polecenie przy następnym wystąpieniu dnia (np. w następny czwartek). Jeśli data jest pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca.
"polecenie" – polecenie Windows NT lub program wsadowy do uruchomienia.
UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.