SMC

(ang. Speech and Music Compression) – nieskompresowane pliki dźwiękowe zajmują dużo miejsca, a programy służące do zamiany tekstu na mowę potrzebują bardzo dużo takich plików, aby móc tłumaczyć tekst na ludzkie dźwięki. SMC to proces kompresji plików dźwiękowych do sensownych rozmiarów. Przykładowym rezultatem takiego działania mogą być pliki z muzyką w formacie MP3.