Superskalarny lub RISC drugiej generacji

(ang. superscalar lub second generation RISC) – wyrażenie „superskalarny” odnosi się do mikroprocesorów wykonanych w taki sposób, że mogą one wykonywać więcej niż jedną instrukcję w czasie jednego cyklu zegara procesora. W budowie superskalarnej procesor lub kompilator zdolny jest do wyznaczania która instrukcja może być wykonywana niezależnie od sekwencji innych instrukcji, a która musi być wykonywana wraz z innymi instrukcjami, gdyż jest od nich zależna. Procesor używa wiele jednostek odpowiedzialnych za wykonywanie instrukcji, aby równocześnie wykonywać dwie lub więcej niezależnych instrukcji w jednym czasie.