V.

1. – w znaczeniu v1.0 – czyli numer wersji (ang. version). Zwykle im wyższy, tym lepiej.
2. – grupa międzynarodowych standardów modemowych. Każdy z nich jest w istocie działającym w warstwie fizycznej protokołem definiującym szybkość, z jaką dokonywana jest konwersja cyfrowych danych na sygnał analogowy przesyłany następnie linią telefoniczną. Każda nowa prędkość oznaczana jest odpowiednim numerem stawianym przy znaku V:

 • V.17 – powszechnie stosowany standard transferu faksów – maks. 14,400 bps.
 • V.22 – maks. 1200 bps.
 • V.22bis – maks. 2400 bps.
 • V.27 – starszy standard transferu faksów – maks. 4800 bps.
 • V.29 – starszy standard transferu faksów – maks. 9600 bps.
 • V.32 – standard transferu danych – maks. 9600 bps.
 • V.32bis – standard transferu danych – maks. 14 400 bps.
 • V.32turbo – standard transferu danych – maks. 19 200 bps.
 • V.34 – standard transferu danych – maks. 28 800 bps.
 • V.34+ lub V.34bis – standard transferu danych – maks. 33 600 bps.
 • x2 – standard transferu danych – maks. 56 000 bps.
 • MNP 1-4 – standardy korekcji błędów.
 • V.42 – sprzętowa korekcja błędów zapewniająca poprawną transmisję danych (zawiera MNP 4).
 • MNP 5 – sprzętowa kompresja danych pozwalająca na ich przesyłanie w ciągu jednej drugiej normalnego czasu transferu.
 • V.42bis – standard sprzętowej kompresji danych, pozwalającej na ich przesyłanie w ciągu jednej czwartej normalnego czasu transferu (zawiera MNP 5)
 • V.90 – standard transferu danych – maks. 56 000 bps.
 • Post navigation