PageRank lub PR

– algorytm i mechanizm oceny popularności stron internetowych dla potrzeb wyszukiwarek internetowych, oparty na badaniu wzajemnego powiązania stron za pomocą hiperłączy (linków). PageRank był pierwszym przykładem mechanizmu link popularity. Został opracowany i zastosowany w wyszukiwarce internetowej Google i to właśnie on stał się podwaliną dla tej wyszukiwarki i to właśnie dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu selekcjonowania najlepszych stron Google zdobyło tak wielką popularność. Obecnie PR nie jest najważniejszym kryterium branym przy ustalaniu rankingu stron w wynikach wyszukiwania Z uwagi na fakt, iż coraz więcej pozycjonerów nauczyło się wykorzystywać PageRank dla własnych celów zaburzając wyniki zwracane przez wyszukiwarkę, opracowano następcę – mechanizm TrustRank – który ma zminimalizować niebezpieczeństwo manipulowania wynikami przez dołożenie kilku założeń do swego poprzednika.
Założeniem mechanizmu PageRank było to, że im więcej stron linkuje do badanej strony, tym badana strona jest lepsza, gdyż nikt nie linkuje do strony byle jakiej. Jeśli zaś badana strona zawiera zbyt dużo linków, oznacza to, że strona nie jest wartościowa a jest jedynie jakimś zbiorem strzępków informacji. Stąd by strona otrzymała wysoką wartość PageRank, należy zdobywać jak najwięcej linków kierujących do naszej srony, a zarazem zamieszczać jak najmniej linków na naszej stronie kierujących do innych stron.
Jedną z głównych metod pozycjonowania jest zamieszczanie jak największej ilości linków na stronach o jak największym wskaźniku PR, które kierują do pozycjonowanej strony. Zarazem należy jak najmniej „dzielić się” naszym PR z innymi stronami i zamieszczać jak najmniej linków wychodzących poza naszą stronę.

Wzór na obliczenie współczynnika PR
PR(A) = (1-d) + d(PR(t1)/C(t1) + ... + PR(tn)/C(tn)), gdzie:

PR(A) – wartość PR strony A
PR(t1) – wartość PR strony t1
C(t1) – jest liczbą łączy wychodzących ze strony t1
d – współczynnik zrzutu, mieszczący się w przedziale 0-1, zazwyczaj przyjmowany jako 0,85

PR strony A jest zatem obliczany jako suma wartości PR wszystkich stron zawierających linki do strony A, podzielona przez liczbę wszystkich linków wyychodzących znajdujących się na każdej z tych stron. Gdy właściciel strony A oddaje swój głos na strony t1 i t2 umieszczając link do tych stron we własnym serwisie to wartość PR jaką przekazuje tym stronom jest dzielona po połowie dla obydwu stron (gdyby linkował tylko do t1 to przekazywany PR byłyby 2 razy większy). Bowiem wartośćprzekazywanego PR jest równo podzielona pomiędzy wszystkie linki wychodzące z danej strony.
Z tego możemy łatwo wysnuć wniosek, że jeśli strona A ma PR=4 i zawiera 5 wychodzących linków to linki ze strony A mają większe znaczenie niż linki ze strony B, która ma PR=8 i zawiera 100 linków do innych stron. Zasadą jest więc: im więcej linków zawiera dana strona, tym mniejsza wartość „głosu” na linkowaną stronę (jeśli wśród tych 100 linków się znajdzie). Dlatego też sam współczynnik PR strony, na której chcemy zamieścić lnk do naszej strony nie powinien być brany. Powinno się też zwrócić uwagę na ilość linków wychodzących, aby określić potencjalną siłę otrzymanego linka.
PR ma prawdopodobnie przyrost logarytmiczny. Oznacza to, że aby podnieść PR swojej strony z 5 do 6 należy poczynić o wiele więcej wysiłku niż w przypadku zwiększania PR z 1 do 2.
Odnośnie tego czy strona A traci swój PR linkując do innej strony, do tej pory nie zostało rozstrzygnięte i tylko inżynierowie z Google wiedzą jak jest naprawdę. Podobnie sprawa przedstawia się z linkami zamieszczonymi w farmach linków lub stronach spamerskich – nie wiadomo czy linki z takich źródeł tylko w śladowym stopniu zwiększają nasz PR, czy nie biorą udziału w przeliczaniu PR czy też szkodzą. Ile ludzi, tyle koncepcji…
Powyższy opis dotyczący algorytmu PageRank jest jedynie przypuszczeniem. Nikt, prócz samych twórców, nie zna dokładnie tego mechanizmu na tyle, by móc sterować wyszukiwarką w dość pewny sposób.

Do wyrażenia oceny jakości strony opracowano dwa wskaźniki – tPR i rPR. Poniższa tabelka przedstawia przeliczniki:

tPR rPR
0/10 0.15 – 0.9
1/10 0.9 – 5.4
2/10 5.4 – 32.4
3/10 32.4 – 194.4
4/10 194.4 – 1,166.4
5/10 1,166.4 – 6,998.4
6/10 6,998.4 – 41,990.4
7/10 41,990.4 – 251,942.4
8/10 251,942.4 – 1,511,654.4
9/10 1,511,654.4 – 9,069,926.4
10/10 9,069,926.4 – 0.85 ? N + 0.15
Użytkownicy trafili tutaj szukając: pagerank obliczany jest jako suma wartości PageRank wszystkich

Post navigation