CPT lub Cost per Thousand

(ang. Cost Per Thoousand – koszt za tysiąc [wyświetleń]) – model reklamy internetowej polegający na tym, że reklamodawca płaci za 1000 wyświetleń reklamy, nie zaś za kliknięcie użytkownika w tą reklamę czy też uzyskany zysk. Najczęściej jednak zamiast miary CPT używa się określenia CPM (Cost Per Mille), który również oznacza koszt 1000 odsłon.

Model reklamy typu CPM wykorzystywany jest najczęściej przy reklamach graficznych typu banner lub kampanii zasięgowej.