CCD

(ang. Charge Couple Devices – urządzenie o sprzężeniu ładunkowym) – światłoczułe urządzenie elektroniczne stosowane w skanerach i cyfrowych aparatach fotograficznych, przetwarzające padające nań światło w sygnał elektryczny. Składa się z siatki światłoczułych elementów, które zamieniają docierające do nich w danym punkcie obrazu światło na impulsy elektryczne o wartości proporcjonalnej do natężenia tego światła. W ten sposób powstaje cyfrowy obraz odzwierciedlający fotografowany obiekt lub skanowany dokument.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: urządzenie o sprzężeniu ładunkowym (ccd)