CISPR

(ang. The International Special Commmittee on Radio Interference – międzynarodowa komisja specjalna d/s interferencji radiowych) – komisja ta zajmuje się falami elektromagnetycznymi, które są generowane przez sprzęt medyczny, naukowy i urządzenia służące do przesyłania informacji.