Checksuma lub suma kontrolna

1) – jedna z metod kontroli błędów polegająca na dodawaniu do porcji danych pewnej liczby. Jej wartość ustalana jest na podstawie skomplikowanych obliczeń dokonywanych na wszystkich elementach składowych danej porcji informacji. Jeżeli przy ponownym obliczaniu suma kontrolna nie jest zgodna z wartością początkową, oznacza to błąd w danych. Prostą odmianą tej metody jest kontrola parzystości.
2) wartość wyliczana przez program na podstawie kombinacji bajtów z własnego pliku, a następnie porównywana z zadaną wartością stałą. Ma na celu zapobiec uruchomieniu zmodyfikowanego programu, zmienionego przez cracka lub wirusa. W razie, gdy nie można znaleźć miejsca sprawdzania checksumy jedynym wyjściem jest napisanie programu w celu spatchowania programu. Sprawdzanie poprawności checksumy bywa też czasem nazywane CRC-checking’iem.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: checksuma

Post navigation