Trojan notifier

– rodzaj trojana, którego celem jest informowanie autora lub „osoby, która je kontroluje”, że złośliwy kod został zainstalowany na komputerze ofiary, oraz przekazanie informacji o adresie IP, otwartych portach, adresach e-amil itd. Trojan notifier wchodzi zazwyczaj w skład „pakietu” zawierającego inne złośliwe programy.