IP

(ang. Internet Protocol) – liczba składająca się z czterech bajtów przedzielonych kropkami, np. 195.205.41.42 Ponieważ każda liczba wchodząca w skład adresu IP jest opisywana jednym bajtem, jest ona zawsze z zakresu od 0 do 255 (1 bajt = 8 bitów = 28 = 256). Każdy komputer podłączony na stałe do Internetu ma swój stały (niezmienny) adres IP, dzięki czemu jesteśmy go w stanie zlokalizować – np. przeglądając strony WWW. Mimo że w przeglądarce stron WWW nie wpisuje się zazwyczaj adresu IP serwera internetowego (liczby trudno jest zapamiętać), a adres internetowy, dzięki systemowi DNS można dowolny serwer zlokalizować. Adres IP dzieli się na adres sieci oraz adres komputera. Wyróżniamy trzy klasy adresów IP:

  • adres IP klasy A – adres IP emisji pojedynczej należący do zakresu od 1.0.0.1 do 126.255.255.254. Pierwsza liczba określa sieć, a ostatnie trzy wskazują dany komputer w sieci;
  • adres IP klasy B – adres IP emisji pojedynczej należący do zakresu od 128.0.0.1 do 191.255.255.254. Pierwsze dwie liczby określają sieć, a ostatnie dwa oktety wskazują dany komputer w sieci;
  • adres IP klasy C – adres IP należący do zakresu od 192.0.0.1 do 223.255.255.254. Pierwsze trzy liczby określają sieć, a ostatnia wskazuje komputer w sieci.

    Oprócz normalnych adresów IP istnieją również specjalne adresy:
    127.0.0.1 – tzw. adres zwrotny, który oznacza zawsze nasz własny komputer

  • Użytkownicy trafili tutaj szukając: słownik komputerowy ip, skład komputerowy definicja, ip skrot słownik komputerowy, adres zwrotny ip, IP słownik komputerowy, odszukaj w wybranym slowniku komputerowym znaczenie skrotu ip, znaczenie skrótu Ip, znaczenie skrotu ip slownik komputerowy

    Post navigation