Debugloader lub keyloader

– jest to mały programik odpalający ofiarę jako proces debugowany, a następnie wyświetlający poprawny s/n wygenerowany przez cel-program. Cała sztuczka opiera się na zatrzymaniu wykonywania programu w momencie porównywania poprawnego i fałszywego s/n, a następnie przekazania rzeczywistego kodu do debugloadera. Jak widać nie trzeba nawet poznać algorytmu generującego aby stworzyć program tego typu. Oczywiście keyloadery mają zastosowanie tylko wtedy, gdy program jawnie sprawdza poprawność kodu porównując go w postaci niezaszyfrowanej z naszymi danymi. Debugloadery są nieocenione w przypadku, gdy program generuje spersonalizowane s/n’y specyficzne dla danego komputera zaś podstawa tych wyliczeń jest trudna do znalezienia, a więc w przypadku gdzie tradycyjny keygen zazwyczaj wysiadał.