Edsger Wybe Dijkstra

– jeden z pionierów współczesnej informatyki. Wsławił się on m.in. artykułem z 1968 roku, w którym postulował usunięcie polecenia GOTO ze wszystkich języków programowania wysokiego poziomu. Powszechnie uważa się, że propozycja ta przygotowała grunt pod obowiązujące przez długie lata programowanie strukturalne – gmatwające programy GOTO zastąpiono „eleganckimi” pętlami WHILE-REPEAT czy REPEAT-UNTIL. Holendrowi przypisuje się również stworzenie tzw. semaforów sterujących procesami systemu operacyjnego i pierwsze zastosowanie w informatyce terminów „wektor” i „stos”. Co ciekawe, po – zdawałoby się – pełnej realizacji jego postulatów, nie darzył on zbytnią sympatią nowych języków programowania. Uważał m.in., że C++ i Java są jedynie językami „półobiektowymi”. Inną ciekawostką związaną z osobą Dijkstry były dość niecodzienne metody tworzenia programów. Jak sam opowiadał na konferencji komputerowych weteranów w 2001 roku, zwykle pisał kod dla procesorów, które jeszcze nie istniały. Dzięki temu w trakcie powstawania aplikacji mógł on zgłaszać uwagi na temat możliwych do wprowadzenia poprawek w architekturze przyszłej kości. Powodowało to, że zarówno procesor, jak i przeznaczony dla niego program były gotowe niemal w tym samym czasie. Edsger Wybe Dijkstra zmarł 6 sierpnia 2002 roku w wieku 72 lat.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: system operacyjny dijkstra 1968, dijkstra 1968 system operacyjny, dijkstra system operacyjny, pierwszy system operacyjny 1968, jeden z systemów operacyjnych przez dijkstrę w 1968r to, dijkstra pierwszy system operacyjny, system operacyjny dijkstra, dijkstra ciekawostki, system the dijkstry, dijkstrę w 1968 roku