Portable Executable lub PE

– jest to 32-bitowy format plików wykonywalnych EXE lub DLL dla Windows 95 i wyższych. Zawiera on również 16-bitowy nagłówek dosowski wyświetlający znany tekst „This program requires Microsoft Windows”. Zasadniczym elementem pliku EXE, są poza nagłówkami oczywiście, sekcje w których znajduje się kod, dane, zasoby, importy/exporty pliku. Por. New Executable.

Post navigation