Rys. 3 – Windows XP – brak pamięci podczas uruchamiania

Rys. 3 - Windows XP - brak pamięci podczas uruchamiania