Bezpieczna paleta kolorów dla webmasterów

Bezpieczna paleta kolorów (web safe)… czyli jakie kolory używać, by było je widać na każdym monitorze.

Tabele poniżej przedstawiają kody kolorów w kodzie szesnastkowym, przydatne webmasterom, aby szybko i prosto ustawić odpowiednie barwy witryny. Kolory prezentowane niżej należą do tzw. bezpiecznej palety kolorów co oznacza, że wymienione tu barwy będą wyświetlane prawidłowo niezależnie od wybranej palety kolorów wyświetlanej przez kartę graficzną (nawet w skali odcieni szarości i palecie czarno-białej – oczywiście w tym przypadku strona bedzie czarno-biała ale z odzwierciedleniem nasycenia czerni).

#000000 #000033 #000066 #000099 #0000CC #0000FF
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900CC #9900FF
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033CC #0033FF
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933CC #9933FF
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066CC #0066FF
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966CC #9966FF
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099CC #0099FF
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999CC #9999FF
#00CC00 #00CC33 #00CC66 #00CC99 #00CCCC #00CCFF
#99CC00 #99CC33 #99CC66 #99CC99 #99CCCC #99CCFF
#00FF00 #00FF33 #00FF66 #00FF99 #00FFCC #00FFFF
#99FF00 #99FF33 #99FF66 #99FF99 #99FFCC #99FFFF
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300CC #3300FF
#CC0000 #CC0033 #CC0066 #CC0099 #CC00CC #CC00FF
#333300 #333333 #333366 #333399 #3333CC #3333FF
#CC3300 #CC3333 #CC3366 #CC3399 #CC33CC #CC33FF
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366CC #3366FF
#CC6600 #CC6633 #CC6666 #CC6699 #CC66CC #CC66FF
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399CC #3399FF
#CC9900 #CC9933 #CC9966 #CC9999 #CC99CC #CC99FF
#33CC00 #33CC33 #33CC66 #33CC99 #33CCCC #33CCFF
#CCCC00 #CCCC33 #CCCC66 #CCCC99 #CCCCCC #CCCCFF
#33FF00 #33FF33 #33FF66 #33FF99 #33FFCC #33FFFF
#CCFF00 #CCFF33 #CCFF66 #CCFF99 #CCFFCC #CCFFFF
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600CC #6600FF
#FF0000 #FF0033 #FF0066 #FF0099 #FF00CC #FF00FF
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633CC #6633FF
#FF3300 #FF3333 #FF3366 #FF3399 #FF33CC #FF33FF
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666CC #6666FF
#FF6600 #FF6633 #FF6666 #FF6699 #FF66CC #FF66FF
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699CC #6699FF
#FF9900 #FF9933 #FF9966 #FF9999 #FF99CC #FF99FF
#66CC00 #66CC33 #66CC66 #66CC99 #66CCCC #66CCFF
#FFCC00 #FFCC33 #FFCC66 #FFCC99 #FFCCCC #FFCCFF
#66FF00 #66FF33 #66FF66 #66FF99 #66FFCC #66FFFF
#FFFF00 #FFFF33 #FFFF66 #FFFF99 #FFFFCC #FFFFFF
Użytkownicy trafili tutaj szukając: kolory informatyka, paleta kolorów informatyka, paleta bezpiecznych kolorów, kolor informatyka, informatyka kolory, kolory w informatyce, bezpieczna paleta kolorów, bezpieczna paleta www, bezpieczne kolory tabela, kody szesnastkowe kolorów