Pośrednictwo informacji, brokerstwo informacji lub information brokerage

– rodzaj działalności polegającej na oferowaniu usługi w postaci wyszukiwania i dostarczania firmom pożądanych przez nie danych lub informacji, np.

  • wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów,
  • dostarczanie bazy firm,
  • badania opinii o danej firmie (badanie wizerunku przez zleceniodawcę),
  • badanie wiarygodności kontrahenta,
  • wyszukiwanie informacji o osobach
  • przeszukiwanie notatek prasowych itp.
Użytkownicy trafili tutaj szukając: pośrednictwo informacji