Analogowa postać danych

– wielkości dopuszczające dowolne stopniowanie wartości nazywane są wielkościami analogowymi. Ich przykładem są fale dźwiękowe, nieustannie zmieniające się w trakcie mówienia. Z kolei np. skrzynia biegów w samochodzie pozwala na wybieranie tylko określonych stanów: pierwszy albo drugi bieg – między nimi nie ma etapu pośredniego. Komputer nie potrafi przetwarzać danych w postaci analogowej – stąd muszą one najpierw zostać przetworzone do postaci cyfrowej.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: DANE ANALOGOWE, postać analogowa, dane w postaci analogowej, Dane analogowe dane cyfrowe, dane analogowe danecyfrowe, forma analogowa, postaci analogowej, co to znaczyprzesyła tylko dane analogowe, archiwizacja danych analogowych, analogowe bazy danych

Post navigation