Dysk logiczny lub napęd logiczny

(ang. logical drive) – jest nieistniejącym fizycznie dyskiem służącym do przechowywania danych. Podział fizycznego dysku na napędy (dyski) logiczne przypomina podział mieszkania na pokoje. Dyski logiczne utworzone w ramach jednego dysku noszą nazwę partycji. Partycje te rozpoznawane są przez system operacyjny jako osobne urządzenia. Każdy z dysków logicznych ma oznaczenia literowe od A do Z. Np. napęd dyskietek jest oznaczany zazwyczaj jako A lub B, dysk twardy jako C, CD-ROM jako D itd.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: naped logiczny, dysk logiczny definicja, dysk logiczny e-mail, napęd logiczny napęd fizyczny, prezentacja multimedialna dyski logiczne

Post navigation