Michalczyk Piotr

– właściciel 16,4 proc. akcji wrocławskiej JTT Computer S.A., dystrybutora sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz producenta komputerów. Spółka JTT w 2000 r. sprzedała prawie 60 tys. komputerów Adax, co daje jej ponad-siedmioprocentowy udział w rynku (drugie miejsce po Optimusie). JTT Computer S.A. jest właścicielem dwóch spółek zależnych: IT Partner Group sp. z o.o. w Zabrzu i Centrum Komputerowego Adax sp. z o.o. we Wrocławiu. Przychody JTT Computer S.A. w 2000 r. wyniosły 462,7 mln zł, a zysk netto – 3,07 mln zł. Firma zatrudnia 256 osób.