Arkusz

– arkusze to oddzielne karty w arkuszach kalkulacyjnych. Podzielone są na komórki, które oznaczamy współrzędnymi w pionie i poziomie za pomocą cyfr i liczb, np. B4 – komórka w drugiej kolumnie i czwartym wierszu. Wpisujemy do nich dane do obliczeń. Jeden plik może zawierać kilka arkuszy.