Pasek stanu

– dolny pasek w oknach Windows. Są w nim wyświetlane informacje na temat czynności aktualnie wykonywanej przez użytkownika, bądź wskazówki dotyczące wybieranych w danym momencie funkcji i narzędzi. W Wordzie występuje pasek stanu z informacjami o liczbie stron, bieżącej stronie, kolumnie, wierszu.