Niebieski guzik lub Blue button

– projekt guzika w flagą Unii Europejskiej, który oznacza akceptację uniwersalnych, obowiązujących w całej Unii przepisów dotyczących sprzedaży przez Internet, niezależnych od prawodawstwa poszczególnych krajów..

W każdym z krajów obowiązują różne warunki i prawodawstwo dotyczące zakupów w Internecie, m.in. sprawę reklamacji, terminów zwrotu towaru, ustalenia daty sprzedaży, określenia miejsca toczenia się ewentualnego sporu sądowego itp. Stąd zakup produktu w zagranicznym sklepie internetowym wiąże się z podporządkowaniem się prawodawstwu danego kraju, w którym dany sklep działa. To wymaga znajomości tamtego prawodawstwa oraz naraża na problemy przy dochodzeniu swoich praw w przypadku sporu lub chęci zwrotu towaru.

Według badań 61% sklepów europejskich nie pozwala na zakup swoich produktów klientów z Polski i krajów Europy Wschodniej.

Stąd Polska w lutym 2011 roku wyszła z inicjatywą stworzenia uniwersalnego zbioru zasad i przepisów regulujących e-handel we wszystkich krajach Unii Europejskiej, które byłyby niezależne od prawodawstwa danego kraju i dotyczyłyby wszystkich kupujących zamieszkałych na terenie UE. To rozwiązanie zmniejsza niepokój sprzedawców związany ze sprzedażą swoich produktów kupującym z zagranicy, zaś dla kupujących upraszcza i ujednolica zasady zakupów w sklepach spoza Polski.

Każdy sklep może dobrowolnie przyjąć tak ustalone uniwersalne zasady e-handlu. Znakiem rozpoznawczym takiej strony ma być umieszczony niebieski przycisk, który ma być znakiem rozpoznawczym dla wszystkich kupujących w tym sklepie.

Planowane przyjęcie ustawy Niebieskiego guzika planowane jest pod koniec 2011 roku.